Hoe zit het ook al weer met: vakantiedagen….

 

Een krappe arbeidsmarkt brengt ook andere vragen met zich mee. Waar we een aantal jaar geleden nog veel vragen hadden over reorganisaties en individueel ontslag, ligt de focus nu vooral op het behouden van personeel en het rond krijgen van de planningen.

De laatste week heb ik opvallend vaak de vraag gekregen hoe het zit met het opnemen van vakantiedagen, in het bijzonder door werknemers die inmiddels hun baan hebben opgezegd. Hoe zit het ook alweer met het opnemen van vakantiedagen?

De wet geeft aan dat de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten. Kortom, een werknemer kan vragen om verlof in een bepaalde periode. Indien dit in redelijkheid mogelijk is, dan moet de werkgever hiermee in stemmen.

Dat geldt ook voor werknemers die de arbeidsovereenkomst hebben opgezegd. Maar als werknemers een maand opzegtermijn hebben (conform de wettelijke regeling) en nog veel vakantiedagen hebben staan, dan kan dat betekenen dat ze vrijwel per direct weg zijn. Ik kan me voostellen dat het per direct wegvallen van een werknemer een risico is voor de continuïteit, omdat er nog geen vervanger is en er geen tijd en ruimte voor overdracht. In deze situatie kun je als werkgever een verlof afwijzen omdat gewichtige redenen zich ertegen verzetten.

Kortom, een werknemer heeft in deze situatie geen recht op verlof. Als de situatie het toelaat kun je als werkgever ervoor kiezen om dit verlof geheel (of gedeeltelijk) toe te kennen.

Tot slot, als vakantiedagen niet worden opgenomen betekent dat uiteraard wel dat het saldo per de einddatum moet worden uitbetaald.

 

Terug naar overzicht