Een duur telefoongesprek…

Het zal je gebeuren! Je bent per direct op zoek naar een nieuwe werknemer. Je start een sollicitatieprocedure op en tussen de laatste kandidaten zit er een die mogelijk geschikt is. Alleen deze dame vertelt tijdens het laatste gesprek dat zij zwanger is en dat zij over een paar maanden met verlof zal gaan. De periode van verlof valt exact in de periode dat je de nieuwe kandidaat heel hard nodig hebt. Wat doe je dan? Vertel je de kandidaat dat ze heel geschikt is, maar vanwege haar afwezigheid over een paar maanden niet de juiste kandidaat is, of geef je niet te veel details en meld je haar alleen dat ze zeer geschikt is voor de functie, maar dat de voorkeur is gegaan naar de andere kandidaat, omdat de inschatting is dat de andere kandidaat net iets beter past in het team.

Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) koos voor het eerste. Mogelijk zelfs om de afwijzing te verzachten.  Een medewerker van het COA gaf telefonisch aan dat het organisatorisch zeer lastig was als deze kandidaat kort na de periode van inwerken voor vier maanden met verlof zou gaan en dat daarom de voorkeur was gegeven aan een andere kandidaat.

De afgewezen kandidaat neemt het telefoongesprek op en stapt in eerste instantie naar de Commissie Gelijke Behandeling. De Commissie komt tot het oordeel dat het COA in strijd heeft gehandeld met de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Het afwijzen van een kandidaat vanwege de toekomstige afwezigheid tijdens het zwangerschapsverlof wordt gezien als een verboden onderscheid.

Met het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling in de hand stapt de afgewezen kandidaat vervolgens naar de rechter en vordert schadevergoeding van het COA. En u raadt het al, ook deze vordering wordt toegewezen. Het COA moet een schadevergoeding van ruim € 37.000,- aan de afgewezen kandidaat betalen.

Zelfs een interne e-mail waaruit bleek dat referenties over de betreffende kandidaat waren opgevraagd die minder positief waren dan verwacht, kon het COA niet helpen. De telefonische mededeling dat de kandidaat niet wordt aangenomen vanwege de zwangerschap (ook als daarbij ook andere factoren een rol spelen) is voldoende om vast te stellen dat sprake is van een verboden onderscheid.

Wat betekent de Algemene Wet Gelijke Behandeling voor u?
Niet alleen overheidsorganen, maar ook u als werkgever bent gebonden aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Op grond van deze wet is het verboden om direct of indirect onderscheid te maken op grond van geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit , hetro- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Uit onderzoek blijkt dat nog altijd veel gediscrimineerd wordt in sollicitatieprocedures. De cijfers vind ik schrikbarend. Alle initiatieven om discriminatie te verminderen juich ik toe. Maar soms, heb je dan toch een zaak waarbij ik ook wel een beetje kan meevoelen met de afwegingen van de werkgever….  

Terug naar overzicht