Het versturen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie met een ‘souvenierwaarde’ kort voor het einde van het dienstverband naar het privé e-mailadres? Trip down memory lane komt een werknemer duur te staan.

Het versturen van vertrouwelijke informatie naar een privé e-mail adres houdt de juridische  gemoederen al langere tijd bezig.  Is er een omslag in denken?

Ik kan mij indenken dat werknemers wel eens zonder hierover na te denken stukken e-mailen naar een privé e-mailadres. De afgelopen jaren zijn verschillende procedures gevoerd over de vraag of de werknemer in strijd handelt met het geheimhoudingsbeding als bedrijfsgevoelige informatie naar een privé e-mail adres werd verzonden. Zeker als dat kort voor het einde van het dienstverband plaats vond, ging de werkgever er vanuit dat de werknemer slechts één doel had met het versturen van de informatie, te weten: gebruiken bij zijn of haar nieuwe werkgever. Steeds weer kwam de rechter tot het oordeel dat het mailen van vertrouwelijke informatie naar het privé e-mail adres geen overschrijding van het geheimhoudingsbeding is. Iets aan je zelf versturen is niet openbaar maken aan derden.

Recent is er in drie instanties geprocedeerd over de vraag of een werknemer die in verband met een arbeidsconflict thuis zat terecht op staande voet is ontslagen, omdat hij 150 e-mails met als bijlage documenten met zeer bedrijfsgevoelige informatie vanuit zijn zakelijke e-mail adres aan verschillende privé e-mail adressen heeft gestuurd. Zowel kantonrechter als hof komen tot de conclusie dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. De Hoge Raad gaat niet inhoudelijk op de zaak in. Of dit een omslag in denken is over geheimhouding? Die conclusie durf ik op basis van deze (lange) procedure niet te trekken. Belangrijk aspect hierbij was dat de werkgever heldere gedragsregels en een IT-code had opgesteld waarin expliciet was opgenomen dat vertrouwelijke informatie niet buiten de systemen van de werkgever mochten komen. Omdat sprake was van een zeer concrete regeling die niet werd nagekomen, en werknemer ook naderhand niet vrijwillig meewerkte aan het onderzoek, hield het ontslag op staande voet stand. Of dat ook de situatie was geweest als enkel sprake was van een geheimhoudingsbeding, durf ik te betwijfelen.

Ons advies aan werkgevers zal u niet verbazen. Zorg voor heldere afspraken met betrekking tot vertrouwelijke informatie, e-mail en internet gebruik. Daarmee voorkom je een hoop discussies.

Terug naar overzicht