2018 was het jaar van # Me-too

In 2019 helpen wij u graag dit soort discussies te voorkomen

Werkgever is een billijke vergoeding verschuldigd van € 40.000,- vanwege valselijke beschuldigingen van seksuele intimidatie

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Werknemer ontving geen transitievergoeding omdat de arbeidsovereenkomst nog geen twee jaar heeft geduurd en het verzoek om een billijke vergoeding is afgewezen.

Werknemer gaat vervolgens in hoger beroep en maakt aanspraak op een billijke vergoeding vanwege ernstig verwijtbaar handelen van zijn werkgever. 

Wat was er aan de hand?

Werknemer is sinds 2016 voor onbepaalde tijd in dienst in de functie van Chief Product Marketing Officer.

Aan werknemer is meegedeeld dat er klachten waren van seksuele intimidatie. Er waren wel klachten, maar geen klachten die betrekking hadden op seksuele intimidatie. Ook achteraf is niet vastgesteld dat er sprake was van seksuele intimidatie.

Het gevolg hiervan is dat werknemer in zijn persoonlijke integriteit werd aangetast en dat de druk om de arbeidsovereenkomst te beëindigingen op oneigenlijke gronden werd opgevoerd. Werknemer kreeg nauwelijks de tijd om te beslissen en kreeg ook geen gelegenheid om te overleggen met zijn advocaat over de vaststellingsovereenkomst die onder zijn neus werd geschoven. Daar komt bij dat werknemer feitelijk ook niet adequaat werd geïnformeerd over de (interne) klachtenprocedure en niet in de gelegenheid werd gesteld om verweer te voeren.

Het hof oordeelt dat de wijze waarop werknemer de organisatie is uitgewerkt ernstig verwijtbaar was en aan werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend van € 40.000,- terwijl € 293.905,- was gevorderd.

Werkgever heeft wel verklaringen ingediend van collega’s waaruit voldoende blijkt dat het gedrag van werknemer niet door de beugel kon en zodanig was dat het vertrouwen in zijn functioneren dusdanig was aangetast dat zijn gedrag daardoor mede debet is geweest aan de verstoorde arbeidsrelatie. Dit gegeven beperkt de hoogte van de vergoeding. De arbeidsovereenkomst zou geen lang leven beschoren zijn indien ontbinding niet had plaatsgevonden. Daarbij komt dat werknemer een ervaren manager is in het topsegment in de markt en zijn arbeidskansen gunstig zijn. Ter zitting werd ook duidelijk dat werknemer nagenoeg rond was met zijn nieuwe werkgever, hetgeen zijn inkomensschade beperkt maakt.

In het huidige #Metoo tijdperk wordt een werknemer al snel als schuldige beschouwd. Met name doorslaggevend voor de billijke vergoeding was dan ook het onjuiste verwijt van seksuele intimidatie.

Voor de praktijk

Werkgevers zijn verplicht om alle vormen van seksuele intimidatie te voorkomen. Een preventief beleid is dan ook onmisbaar. Krijgt u te maken met seksuele intimidatie binnen het bedrijf, dan is het van belang om zorgvuldig onderzoek te doen. Slechts een vermoeden of een verdenking is onvoldoende. Ook is het van belang om hoor en wederhoor toe te passen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Contact

Terug naar overzicht