Arbeidsrechtelijke update voor het nieuwe jaar

Update Arbeidsrecht wijzigingen in 2019

Het nieuwe jaar is begonnen en BIJ Advocaten informeert u graag over de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen die per 1 januari 2019 zijn ingegaan.

Uitbreiding geboorteverlof

Na de bevalling heeft de partner van de moeder recht op vijf dagen verlof (i.p.v. twee dagen). De dagen moeten worden opgenomen binnen vier weken na de geboorte en werkgevers dienen het volledige loon door te betalen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners een aanvullend verlof van vijf weken, welk verlof moet worden opgenomen in de eerste zes maanden na de geboorte. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV (70% van het dagloon tot ten hoogste 70% van het maximum dagloon).

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is verhoogd naar 66 jaar en 4 maanden. De arbeidsovereenkomst met een oudere werknemer kan in vergelijking met 2018 pas vier maanden later worden opgezegd  wegens het bereiken van de AOW-leeftijd.

Maximale transitievergoeding

De transitievergoeding is verschuldigd aan werknemers die in beginsel twee jaar of langer in dienst van wie de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever door ontbinding, opzegging of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. De maximale transitievergoeding wordt ieder jaar op 1 januari geïndexeerd aan de hand van de gemiddelde loonstijging in Nederland.

De maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2019 € 81.000,- (was € 79.000,- in 2018).

Voor werknemers met een jaarsalaris hoger dan € 81.000,- geldt het hogere jaarsalaris.

Verruiming overbruggingsregeling transitievergoeding

Een werkgever met minder dan 25 werknemers in dienst kan gebruik maken van de overbruggingsregeling transitievergoeding bij ontslag(en) vanwege een slechte financiële situatie. Een werkgever die aan de strenge voorwaarden van de overbruggingsregeling voldoet, hoeft het arbeidsverleden van vóór 1 mei 2013 niet mee te rekenen bij berekening van de transitievergoeding van een werknemer.

De strenge financiële voorwaarden om voor de overbruggingsregeling in aanmerking te komen zijn iets versoepeld:

  • Een onderneming hoeft niet drie boekjaren een negatief resultaat te hebben gehad, maar vanaf nu geldt dat over drie boekjaren sprake dient te zijn van een gemiddeld negatief resultaat;
  • Nu geldt niet meer de voorwaarde dat sprake moet zijn van een negatief eigen vermogen, maar dat de waarde van het eigen vermogen niet hoger mag zijn dan 15% van het totale eigen vermogen;
  • de voorwaarde dat de waarde van de vlottende activa kleiner dient te zijn dan de schulden met een resterende looptijd van maximaal één jaar is ongewijzigd gebleven.

De overbruggingsgregeling is zijn laatste jaar in gegaan en zal in 2020 vervallen. Er geldt dan geen soepeler regime meer voor kleine werkgevers.

Overuren moeten worden uitbetaald voor werknemers met minimumloon

Het is niet meer mogelijk om tijd-voor- regeling te maken met een werknemer. Het mag alleen nog als het is geregeld in de cao. Voor werknemers met een hoger loon dan het minimum geldt het niet, maar let er wel op dat de werknemers niet zo weinig werken da zij daarmee onder het wettelijk minimumloon vallen.

Wetsvoorstel

Voor 2019 staat de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de parlementaire agenda. Het huidige wetsvoorstel bevat belangrijke wijzigingen, zoals verruiming proeftijd, een nieuwe gecombineerde ontslaggrond, aanpassing ketenregeling en meer zekerheden voor oproepovereenkomsten. Het is de bedoeling dat de wet in 2020 in werking zal treden. BIJ Advocaten zal u informeren over de ontwikkelingen.

Meer weten? Neem dan contact op met BIJ Advocaten.

Contact

Terug naar overzicht